9 มีนาคม 2562 เชียงใหม่ 3 อำเภอไฟป่าลุกลาม ที่ลําปางดีขึ้น 'ดอยพระบาท' คุมได้

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1514756

ไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ลุกลามหลายอำเภอ ต้นตอยังเป็นชาวบ้านที่บุกเข้าไปเผาเพื่อหาของป่า ส่วนสถานการณ์ไฟป่าจังหวัดลำปางดีขึ้น เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าดอยพระบาทได้แล้ว แต่กลับพบไฟป่าอีก 2 จุด บนภูเขาจำป่าแดดกับแนวภูเขาเขตรอยต่อจังหวัดลำพูน ส่งผลให้ฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน อยู่ในเกณฑ์มีผลต่อสุขภาพ เช่นเดียวกับที่จังหวัดพะเยา ฝุ่นขนาดเล็กยังเกินค่ามาตรฐานเล็กน้อย ไฟป่าภาคเหนือยังเกิดขึ้นหลายพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) รับแจ้งเกิดไฟป่าบริเวณบ้านใหม่สันคะยอม หมู่ 10 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดกำลังเข้าดับไฟ พบไฟไหม้ป่าเบญจพรรณในเขตป่าอนุรักษ์ ได้รับความเสียหาย 7 ไร่ สาเหตุจากชาวบ้านจุดไฟเผาเพื่อหาของป่า ขณะที่ทหารร้อย รส.ที่ 2 ร่วมกับชาวบ้านเข้าดับไฟป่าบ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ เช่นเดียวกับทหารร้อย รส.ที่ 3 ร่วมกับหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านแม่ยุย และชุดดับไฟป่าเทศบาลตำบลบ้านตาล เข้าดับไฟป่าที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา ช่วงเช้ามีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณ จากการวัดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา อยู่ที่ 56 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เกินค่ามาตรฐานเล็กน้อย รอง ผวจ.พะเยา กล่าวว่าการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ายังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งชุดเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง ชุดเคลื่อนที่เร็ว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการประกาศห้ามเผาป่าโดยเด็ดขาดระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 เม.ย.62 มีการระดมกำลังจากทุกภาคส่วน รวมถึงจิตอาสาเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบเผาป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควันที่จะกระทบกับสุขภาพของพี่น้องประชาชน ด้านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและควบคุมไฟป่าภาคกลาง ทำหน้าที่ ผบ. ฉก.เหยี่ยวไฟ กรมป่าไม้ เปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าดอยพระบาท จังหวัดลำปาง ว่าภาพรวมเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่าได้แล้ว แต่ยังคงมีบางจุดคือบนภูเขาจำป่าแดดที่มีไฟป่าลุกไหม้ตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทหารจาก มทบ. ที่ 32 ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมทหารพรานที่ 35 และอาสาสมัครเข้าดับไฟ และบางส่วนเข้าควบคุมไฟป่าลุกไหม้บริเวณภูเขาเขตรอยต่อระหว่างอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กับอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีจุดความร้อน หรือฮอตสปอตในพื้นที่เกิดขึ้น 15 จุดอย่างไรก็ตาม จากรายงานของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษ เวลา 13.00 น. วันที่ 8 มี.ค. พบว่าขณะนี้ยังคงมีค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 2 จุดตรวจวัดคือ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง วัดได้ 65 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วัดได้ 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนคุณภาพอากาศปานกลาง 2 จุดตรวจวัดคือ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ วัดได้ 48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสถานีตรวจวัด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ วัดได้ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนการตรวจวัดคุณภาพอากาศปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน วันที่ 8 มี.ค. แบบเฉลี่ย 24 ชม. พบว่าสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 24-81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานในตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน, ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน, ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา, ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง, ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่, ตำบลจองคำ และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน